Det bästa inom EKG tolkning

Glasgow University’s kända
12-avlednings tolknings modul är:

  • Baserat på mer än 40 års forskning

  • Förbättras kontinuerligt.

  • Betraktas som en av världens ledare inom EKG-tolkning.

Existerande kunder som vill byta till Glasgow tolkning vänligen kontakta oss för erbjudanden.

Vi hjälper er att finna lösningen

som passar på era behov

HISTORIK

Universitet i Glasgow har arbetat med automatisk EKG-tolkning sedan 1970-talet när man använde datorer för detta ändamål på Glasgow Royal Infirmary. På 80-talet utvecklades tolkningsprogrammet vidare i samarbete med kommersiella partners och användes av flera EKG-producenter.

Under ledning av professor Peter Macfarlane har Universitetet i Glasgows EKG-program blivit alltmer fullständigt och är idag erkänt som ett av världens ledande automatiserade EKG-tolkningssystem. Programmet utvecklas kontinuerligt i takt med framsteg inom kardiologi.

PRESENTATION AV MODULEN

Pediatrisk EKG

 

Programmet innehåller funktioner för att tolka EKG från små barn och nyfödda, vilket kräver en separat uppsättning kriterier eftersom små barn har ett helt annat EKG än vuxna.

 

Differentierade kriterier för STEMI

 

Glasgow-programmet använder kriterier för STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction) vilket också tar hänsyn till information om patientens ålder och kön. Detta är lättare att göra via data-stödda algoritmer än genom visuell tolkning av EKG-kurvor.

Glasgow-programmet har visat bättre specificitet vid upptäckt av STEMI än kardiologer när tolkningen har kontrollerats mot den slutliga kliniska diagnosen.

Användning av demografisk information

 

Glasgow-programmet tar hänsyn till demografisk information som ålder, kön och etnicitet vid bestämning av kriterier för ett antal diagnoser. Detta ger grunden för högre precision än om tolkningen är baserad på mer statiska kriterier.