EPJ - integration


Integration mellom Spirare och Elektronisk Patient Journal system (EPJ)

Här är några av journalsystemer Spirare har en koppling till:

  • Asynja Visph

  • CGM J4

  • Journal III

  • MediDoc

  • Melior

  • PMO

  • Skalpell

  • TakeCare

  • VimaDoc

  • WebDoc

Vi samarbetar kontinuerligt med nya leverantörer på begäran.