Pulsvåg analys

Forhøyet sentralt blodtrykk er et utrykk for økende årestivhet og forteller mer om kardiovaskulær morbiditet og mortalitet enn overarms blodtrykk.

PWA (Pulse Wave Analysis) monitor kombinerer vanlig automatisk oscillometerisk blodtrykksmåling med pulsbølgeanalyse. Dette er ny, ikke-invasiv metode for måling av sentralt hjertetrykk og karstivhet, eller såkalt tidlig kardiovaskulær aldring.

 

Systemet er validert gjennom to kliniske studier hvor monitorens beregninger er sammenlignet med invasive katetermålinger. 

 

Internasjonal forskning viser at  tidlig vaskulær aldring er en verdifull markør for kardiovaskulære risikopasienter. Det snakkes om et paradigmeskifte innen blodtrykksmåling, med endring av hvordan vi klassifiserer CAD-risiko. Det er et behov for mer norsk forskning på området.

Vi hjälper er att finna lösningen

som passar på era behov

PWA i allmennpraksis - verdifull informasjon ved hypertensjon

PWA kan bestilles til bruk i allmennpraksis. Prisen ligger på omtrent det dobbelte av en vanlig oscillometerisk 24-timers blodtrykksmåler.

 

Apparatet gir mulighet for

 

  • 24-timers PWA

  • Enkeltstående PWA-målinger

  • 24-timers blodtrykk

  • Enkeltstående blodtrykkamåling

 

PWA-verdiene kan gi et bedre grunnlag for å bestemme behandling ved hypertensjon.

 

Klinisk problemstilling

Ofte stilles spørsmålet om hvorvidt man skal starte intervenering i en pasient som har kontortrykk 130-159/ 85-99 mmHg eller en LDL-verdi på 130-190 mg/dl (3.4-4.9 mmol/l).

 

Beslutning om intervensjon kan baseres på bevis om sub-klinisk organskade slik som karstivhet målt ved aeortisk pulsbølge-velositet (aPWV).

 

Evidensbasert data fra Ben-Shlomo et al. viser at aPWV er prediktiv for kardio-vaskulære hendelser, uavhengig av alder. Den prediktive verdien til aPWV er signifikant overlegen til den enkeltstående kartleggingen av vanlige risikofaktorer, slik som hypertensjon, hyperkolesterolemi, eller Framingham risiko score. 
 

Refusjon

I Norge gis refusjon for 24-timers blodtrykksmåling men foreløpig ikke pulgsbølgeanalyse.  Et alternativ, for spesielt interesserte, kan være å bruke apparatet til 24-timers blodtrykksmåling, og i tillegg måle PWA enkelstående på kontoret.

 

Refusjon for PWA kommer på plass i stadig flere land, og det er også vanlig at pasientene betaler for denne undersøkelsen selv.

 
Metode

PWA- monitor med støtte for pulsbølgeanalyse og blodtrykksmåling i en og samme prosess. Egen software medfølger, og installeres vanligvis lokalt på en PC.

Klinisk validering

Målingen av aPWV med PWA monitor korrelerer signifikant med bruken av invasive katetermålinger. Den veldig høye korrelasjonen av R=0,81 er også bekreftet av en reproduserbarhetsrate på 0,05 m/s (rekkeviddefra -0,47-0,57 m/s).

Forbruksmateriell

Pulsbølgeanalyste kit leveres med alt nødvendig tilbehør inkl. 3 mansjetter.