Det bästa i PC-baserad spirometri

Ultraljud spirometer sensor
  • Ultraljudsensor,

  • Kvalitetskontroll

  • Post BD

  • Provokation

  • Terminalserver stöds

Den hygieniska lösningen

Spirometry_virusfilter_med blå bakgrunn.

Virusfilter

Forcerad expiration.png

Vi hjälper er att finna lösningen

som passar på era behov

ULTRALJUD SPIROMETER SENSOR
 

Spirare SPS330 sensor, som använder tvåvägs ultraljud för att mäta flöde, är mycket noggran och representerar det mest moderna inom spirometri-teknologi. Den digitala teknologin gör rekalibrering överflödig. Spirare innehåller dock en egen rutin för kalibreringskontroll, för att kunna bekräfta sensorns noggrannhet. Spirometern är mycket enkel att använda tack vare en portabel och ergonomisk design. Hygieniska engångsmunstycken förhindrar kontamination och är bekväma att använda för både vuxna och barn.  Den lätta sensorn kopplad till en bärbar dator utgör ett portabelt spirometrisystem som är väl lämpat för användning utanför kontoret. Se egen broschyr för mer information.

TEKNISK INFORMATION

Spirare spirometri med SPS330 sensor representerar det bästa inom spirometridiagnostik, med flöde/volym-kurvor för ordinär spirometri, post broncho-dilatation och provokationstester (ansträngning, kall/torr luft, farmakologiska preparat).

 

Automatiskt värderande av kvalité, översiktliga rapporter och konfigurerbara trendkurvor som visar ändringar i patientens lungfunktion, är några av möjligheterna som finns i Spirare. En animation finns i systemet för interaktiv instruktion för barn. Spirare följer ATS/ERS rekommendationer för standardisering av spirometri, och ISO-standard för spirometri från 2009.

 

Spirares användare har tillgång till support och till nya versioner av Spirares mjukvara. Se Spirare spirometry broschyr [pdf] för mer information.

KAN SKRÂDDARSYS
BROSCHYR
brosjyre spiro SE.png
MUNSTYCKEN
 

Spirare sensor använder egna munstycken. Kontakta din återförsäljare

för beställning. Standard Spirette för engångsbruk. Rekommenderas till alla typer avspirometriundersökningar och patientgrupper. Finns i olika förpackningar. Tvådelad spirette, där insatsen byts efter behov och munstycket (till höger)diskas i maskin mellan varje patient. Munstycke och insats beställs separat.Rekommenderas endast till exspiratoriska manövrar och till användning hospatienter där det inte föreligger misstanke om smittfara.

TILLVALSMODULER

se detaljer om tilvalsmoduler