Spirare support

- stöd du kan lita på

E-post till Spirare support

 

När Spirare ger ett felmeddelande, rekommenderar vi att du genererar en fellogg (via en knapp på felmeddelande-fönstret) och skicka den som bilaga i e-post till Spirare support. Detta kommer att minska svarstiden. 

Thanks! Message sent.

Telefon: 08 756 6820


(vidarekopplas til Norge) 

Vanliga vardager från 08:00 till 17:00

TEKNISK INFORMATION
 

 • Integration med era journalsystem
 • Kompatibel med Citrix och Windows Terminal Server

Spirare är utvecklat i Norge, och har varit den ledande lösningen för datorbaserad spirometri i Norge och Sverige sedan 1994. Systemet är  modulärt uppbyggt, och är enkelt att använda i små och stora nätverk.

 

Spirare kan integreras med de mest utbredda journalsystemen i Sverige.

 

De flesta av våra kunder installerar Spirare i ett nätverk. Installationen av Spirare på e

n vanlig server tar ca 15 minuter, och görs vanligtvis från lab-datorn. Diagnostica ber

alla kunder att ringa för att få hjälp med installationen innan ni sätter igång, så att vi

kan ge individuell vägledning i förhållande till eran driftsmiljö (server, journalsystem,

Windows-version, Spirare-version, apparatur-modeller etc).

 

Allt fler av våra kunder installerar Spirare i en onlinemiljö, i Citrix eller VPN-lösningar.

Ta kontakt för information om våra databaslösningar.

 

För anställda i företagshälsovård eller andra som reser mycket kan vi erbjuda Spiraremodulen "Portabel enhet" som en extra säkerhet. Portabel enhet gör det möjligt att spara mätningar lokalt i en bärbar dator när man inte har nätverkstillgång. Resultaten laddas upp till servern efteråt, så att resultaten blir tillgängliga för företagsläkaren och andra kollegor.

 

Spirare har stöd för en rad olika modeller av EKG-upptagare, spirometrar och 24-timmars blodtrycksmätare. Är du osäker på vilken modell du har, kontrollera klistermärket under apparaten, eller se Spirares enhetsbehandling.

 

Diagnostica ger gärna råd om datatekniska lösningar för spirometri, EKG och 24-timmars blodtryckssystem i er kommun eller organisation. Er IT-avdelning eller IT-firma kan kontakta oss direkt på telefonnummer 08 756 6820 vid frågor.

 

JOURNALSYSTEMER

 • Integrasjon mellom Spirare och elektronisk journalsystem (EPJ)

 • Kompatibel med Citrix och RDS-server​
   

Se detaljerad tabell

 

PRODUKTBROSCHYR

brosjyre spiro SE.png
SS-PDF-EKG.jpg
SS-PDF-ABPM.jpg
 

SERVICE

 • Testning
 • Kalibreringskontroll
 • Förebyggande åtgärder
 • Reparation
 
Reparation hanteras av Bluebird Medical AB


Service på apparater i Sverige hanteras av vår enda återförsäljare, Bluebird Medical AB. Ta kontakt med dem för att avtala om reparation. Bluebird kan även ge er information om:

 • Pris offert

 • Tidsberäkning

 • Utlåning av en apparat i service perioden

Adress

Bluebird Medical AB

Energigatan 19

434 37 Kungsbacka

T: 031-303-7770

www.bluebirdmedical.se

Tänk på att ha felbeskrivningen till hands när ni kontaktar Bluebird Medical för service.

Vi erbjudar

”Service” omfattar testning av apparat och extrautrustning, kontroll av kalibrering, förebyggande åtgärder, reparation, om nödvändigt, vidarebefordran till extern workshop och tillbaka till kunden.

 

Regelbunden service och underhåll for 24-timmars blodtrycksmätare

Blodtrycksmaskiner skall lämnas in för kalibrering och service vartannat år. Byte av internt minne och kalibreringcertifikat ingår i servicen.

 

Diagnostica och Bluebird Medical är inte ansvariga för driftstopp hos kunden som följer av att produkten skickas till service.

 

Vägledande information om tjänsten:

VANLIGA FRÅGOR

 • Telefonsupport och användarsupport är inkluderat i priset

Upplärning

Vi hjälper dig gärna att komma i gång, och brukarstötte över telefon är inkluderat i priset. Utvalda återförsäljare kan komma till ditt kontor och ge upplärning i Spirare, när du har köpt Spirare via en återförsäljare.

Inställningar och skräddarsömn

Vi rekommenderar att ni utser en systemansvarig. Systemansvarige kan bekanta sig med möjligheterna att skräddarsy Spirare med

konfigurationsinställningar. Inställningarna finner du överst i menyraden under "Inställningar". Välj "Konfiguration" för att se de olika valmöjligheterna för Spirometri, EKG eller 24-timmars blodtryck, med mera.

 

Integration med journalsystem

Spirare är intregerat med alla de mest utbredda journalsystemen för vårdcentral, företagshälsovård och sjukhus. Använder du Spirare fristående utan integration kan du glädja dig åt ett arbetsbesparande program med tydliga skärmbilder.

 

 

Kvalitetskontroll av spirometrikurver i Spirare

Spirare har en kvalitetsutvärdering av kurvorna som visas kontinuerligt på skärmen. Utvärderingen baserar sig på kriterierna för godkänd teknik och reproducerbarhet. Vi rekommenderar att ni strävar efter att använda tester med betyg A eller B när det är möjligt (motsvarande två acceptabla försök och en varians på mindre än 150 ml för FVC från de två bästa kurvorna och FEV1 för de bästa två kurvorna)

Trendkurvor spirometri

Trendkurvor ger en ögonblicklig översikt över patientens utveckling över tid. Trendkurvor används för att utvärdera om man lyckas med att upprätthålla lungfunktionen, eller för att övervaka säsongsmässiga förändringar. Trendkurvor visas som % av förväntad värde och är sålunda korrigerat för ålder. Trendkurvor för den valda patienten kan öppnas genom ikonen på knappraden, via Jämför spirometri för att se effekten av behandling.

 

Vid reveresibilitetstestning i Spirare får man automatisk visning av pre- och postkurvor " på varandra". Parametertabellen visar pre-värden, post-värden och procentuell förändring.

 

Om du vill jämföra spirometrimätningar från tidigare och efter långtidsverkande medicinsk behandling kan detta göras genom att hålla nere CTRL-knappen på tangentbordet och markera upp till tre undersökningar av typen "forcerad expiration". Tryck Enter för att öppan undersökningarna i ett resultatfönster med kurvorna "på varandra", och värdene från de olika datumen i varsinn kolonn i översiktstabellen.

 

Jämförelse av EKG-komplexer

Dator-baserad EKG ger tillgång till användbara analysverktyg som zoom och jämförelse av två olika EKG-upptag. Håll nere CTRL-knappen och klicka för att markera upp till tre vilo-EKG. I resultatfönstret som öppnar sig kan du välja att jämföra alla avledningar, enskilda avledningar, eller om du vill lägga upptagen "på varandra".