Frågar oss
Service
Testning, kalibreringskontroll,
förebyggande åtgärder, reparation

 

Reparation hanteras av Bluebird Medical AB

Service på apparater i Sverige hanteras av vår enda återförsäljare, Bluebird Medical AB. Ta kontakt med dem för att avtala om reparation. Bluebird kan även ge er information om:

  • Pris offert

  • Tidsberäkning

  • Utlåning av en apparat i service perioden

Adress

Bluebird Medical AB

Energigatan 19

434 37 Kungsbacka

T: 031-303-7770

www.bluebirdmedical.se

Tänk på att ha felbeskrivningen till hands när ni kontaktar Bluebird Medical för service.

Vi erbjudar

”Service” omfattar testning av apparat och extrautrustning, kontroll av kalibrering, förebyggande åtgärder, reparation, om nödvändigt, vidarebefordran till extern workshop och tillbaka till kunden.

 

Regelbunden service och underhåll for 24-timmars blodtrycksmätare

Blodtrycksmaskiner skall lämnas in för kalibrering och service vartannat år. Byte av internt minne och kalibreringcertifikat ingår i servicen.

 

Diagnostica och Bluebird Medical är inte ansvariga för driftstopp hos kunden som följer av att produkten skickas till service.

 

Vägledande information om tjänsten:

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+46) 08 756 6820  E-post: post@spirare.com