Om Spirare spirometri

Spirare spirometri med SPS330 sensor representerar det bästa inom spirometridiagnostik, med flöde/volym-kurvor för ordinär spirometri, post broncho-dilatation och provokationstester (ansträngning, kall/torr luft, farmakologiska preparat).

 

Automatiskt värderande av kvalité, översiktliga rapporter och konfigurerbara trendkurvor som visar ändringar i patientens lungfunktion, är några av möjligheterna som finns i Spirare. En animation finns i systemet för interaktiv instruktion för barn. Spirare följer ATS/ERS rekommendationer för standardisering av spirometri, och ISO-standard för spirometri från 2009.

 

Spirares användare har tillgång till support och till nya versioner av Spirares mjukvara. Se Spirare spirometry broschyr [pdf] för mer information.

 

Lungfunktionstest med Spirare spirometri
Spirare Spirometri
Ultraljudsensor, Kvalitetskontroll, Post BD, Provokation, Terminalserver stöds
 
Frågar oss
Spirare ultraljudspirometer SPS330
Spirare ultraljud spirometer sensor

Spirare SPS330 sensor, som använder tvåvägs ultraljud för att mäta flöde, är mycket noggran och representerar det mest moderna inom spirometri-teknologi. Den digitala teknologin gör rekalibrering överflödig. Spirare innehåller dock en egen rutin för kalibreringskontroll, för att kunna bekräfta sensorns noggrannhet. Spirometern är mycket enkel att använda tack vare en portabel och ergonomisk design. Hygieniska engångsmunstycken förhindrar kontamination och är bekväma att använda för både vuxna och barn.  Den lätta sensorn kopplad till en bärbar dator utgör ett portabelt spirometrisystem som är väl lämpat för användning utanför kontoret. Se egen broschyr för mer information.

Munstycken

Spirare sensor använder egna munstycken. Kontakta din återförsäljare

för beställning. Standard Spirette för engångsbruk. Rekommenderas till alla typer avspirometriundersökningar och patientgrupper. Finns i olika förpackningar. Tvådelad spirette, där insatsen byts efter behov och munstycket (till höger)diskas i maskin mellan varje patient. Munstycke och insats beställs separat.Rekommenderas endast till exspiratoriska manövrar och till användning hospatienter där det inte föreligger misstanke om smittfara.

 

Spirometri tillvalsmoduler

Spirometri basmodul inkluderar standard spirometrier med Spirare ultraljud spirometer. SVC, FVC, expiration och inspirations testning, provokationtest ansträngning, reversibilitet test (Post BD), trendgrafer och val av olika referensmaterial, bland annat All ages, Zapletal, Bjure, och Solymar/Bjure för barn, och ECSC/ERS, Hedenström, Berglund och All ages för vuxna. Vi erbjuder även moduler med mer avancerade funktioner. Dom viktigaste av dessa är som följande: Provokationstest med torr luftOlika protokoll för provokationstester stöds, inklusive användning av Aiolos torr luft regulator. Provokationstest med preparatOlika protokoll för provokationstester stöds, inklusive användning av metakolin, acetylkolin,  mannitol (Aridol ™).

 

Stöd för andra typer av spirometer
I tilllägg till Spirare ultraljud sensor, kan mjukvaran användas med EasyOne spirometer från NDD och några Mikro Medical spirometer.
 
Exportera data (spirometri data)
Denna modul ger Spirare extra funktioner för att exportera patientdata och spirometri parametrar med hänsyn på framtida statistiska analyser, studier, forskning, etc.

 

Spirometri statistik

Denna modul gör det möjligt att göra statistiska analyser av patientdata för

avancerade sökkriterier.

 
EKG och 24-timmars blodtryck
När du har Spirare spirometri från tidigare, kan du bygga på med valfria moduler för EKG och 24-timmars blodtryck.

 

Spirette spirometri engangsmunstycke
Lungfunktionsundersökning med spirometer

Broschyr

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+46) 08 756 6820  E-post: post@spirare.com