Frågar oss
Vanliga frågor
​Telefonsupport och användarsupport är inkluderat i priset
 
Upplärning

Vi hjälper dig gärna att komma i gång, och brukarstötte över telefon är

inkluderat i priset. Utvalda återförsäljare kan komma till ditt kontor och ge

upplärning i Spirare, när du har köpt Spirare via en återförsäljare.

Inställningar och skräddarsömn

Vi rekommenderar att ni utser en systemansvarig. Systemansvarige kan

bekanta sig med möjligheterna att skräddarsy Spirare med

konfigurationsinställningar. Inställningarna finner du överst i menyraden

under "Inställningar". Välj "Konfiguration" för att se de olika valmöjligheterna

för Spirometri, EKG eller 24-timmars blodtryck, med mera.

 

Integration med journalsystem

Spirare är intregerat med alla de mest utbredda journalsystemen för vårdcentral, företagshälsovård och sjukhus. Använder du Spirare fristående utan integration kan du glädja dig åt ett arbetsbesparande program med tydliga skärmbilder.

 

 

Kvalitetskontroll av spirometrikurver i Spirare

Spirare har en kvalitetsutvärdering av kurvorna som visas kontinuerligt på skärmen. Utvärderingen baserar sig på kriterierna för godkänd teknik och reproducerbarhet. Vi rekommenderar att ni strävar efter att använda tester med betyg A eller B när det är möjligt (motsvarande två acceptabla försök och en varians på mindre än 150 ml för FVC från de två bästa kurvorna och FEV1 för de bästa två kurvorna)

 

Lungfunktions prov med Spirare spirometer
Trendkurvor spirometri

Trendkurvor ger en ögonblicklig översikt över patientens utveckling över tid. Trendkurvor används för att utvärdera om man lyckas med att upprätthålla lungfunktionen, eller för att övervaka säsongsmässiga förändringar. Trendkurvor visas som % av förväntad värde och är sålunda korrigerat för ålder. Trendkurvor för den valda patienten kan öppnas genom ikonen på knappraden, via Jämför spirometri för att se effekten av behandling.

 

Vid reveresibilitetstestning i Spirare får man automatisk visning av pre- och postkurvor " på varandra". Parametertabellen visar pre-värden, post-värden och procentuell förändring.

 

Om du vill jämföra spirometrimätningar från tidigare och efter långtidsverkande medicinsk behandling kan detta göras genom att hålla nere CTRL-knappen på tangentbordet och markera upp till tre undersökningar av typen "forcerad expiration". Tryck Enter för att öppan undersökningarna i ett resultatfönster med kurvorna "på varandra", och värdene från de olika datumen i varsinn kolonn i översiktstabellen.

 

Jämförelse av EKG-komplexer

Dator-baserad EKG ger tillgång till användbara analysverktyg som zoom och jämförelse av två olika EKG-upptag. Håll nere CTRL-knappen och klicka för att markera upp till tre vilo-EKG. I resultatfönstret som öppnar sig kan du välja att jämföra alla avledningar, enskilda avledningar, eller om du vill lägga upptagen "på varandra".

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+46) 08 756 6820  E-post: post@spirare.com