Spirare - Tillvalsmoduler

System Moduler
  • Modulär design

  • Skalbar

  • Terminal Server miljö

  • EPJ integration

Spirare är ett högteknologiskt och användarvänligt system för spirometri, EKG, och 24-timmars blodtrycksmätning. Det är mycket lätt att använda och tillpassat för att användas i allmän praxis, men med ytterligare funktionalitet för både företagshälsovården, specialister, vårdcentraler och sjukhus.

Vi hjälper er att finna lösningen

som passar på era behov

De viktigaste modulerna är:

 
Provokation Test vid ansträngning

Olika protokoll för provokationstest stöds, inklusive ansträngelse, kall luft och användning av Aiolos torr luftregulator.

 

Provokation Test med farmakologiska preparat

Olika protokoll för provokationstest stöds, inklusive användningen av metacholin, acetylcholine mannitol (Aridol). Det finns stöd för PD och PC installation med upp sättning till flera protokoll.

 

Stöd för andra spirometrar

Spirare kan användas med NDD EasyOne och vissa Micro Medical spirometrar.

 

Client / Server Databas

Avancerad klient / server-databas funktionalitet för LAN, WAN och Terminal Server-miljö, Citrix, VMware.

 

Integrerat med journalsystem

Spirare kan integreras med de flesta journalsystem i Norge och Sverige.

 

Bärbar enhet

Tillåter ambulant/ portabel användning av Spirare på en bärbar dator i offline-läge (utan nätverksanslutning).

Testresultaten synkroniseras automatiskt med databasen vid huvudkontoret när nätverket är tillgängligt.

Passer for

-Företagshälsovård/Arbetsmiljö

-Ambulant testning utfört av allmänläkare och sjuksköterskor

-Rehabilitering i hemmet

 

Statistisk analys

Statistisk analys av patientdata baserade på olika urvalskriterier.

 

Akut EKG

Denna modul är utvecklad för EKG i mobila enheter, som ambulanser, fartyg och offshore-enheter. EKG-inspelningar kan skickas som e-post till samverkande sjukhus eller medicinsk enhet för evaluation.

 

Export Spirometri Data

Denna modul ger Spirare ytterligare funktioner för att exportera spirometri data med hänsyn på framtida statistisk analys, etc.

 

Import / Export Journal

Patientens data krypteras och överförs till andra Spirare användare.